Skal bidra til godt miljø i klassen

Skal bidra til godt miljø i klassen

Publisert av Magnar Alfred Karikoski den 28.01.21.

Ansatte på skolene i Vadsø har fått gode tips til å utvikle et godt læringsmiljø og å forebygge mot mobbing.

Lions-prosjektet «Mitt valg» ble arrangert i Vadsø tirsdag og onsdag. Tirsdag var kurset på den nye barneskolen for lærere og ansatte i skolen. Lærer Heidi Wie hadde kurset da hun begynte som lærer i Vadsø på 2000-tallet. Men nå var kurset mer oppdatert.

– Det er en veldig fin praksis med teori. Det er veldig bra at kommunen satser på hele løpet og ikke bare på et trinn, sier Wie.

Den siste øvelsen på kurset, for lærere fra 5 til 7. trinn, var at alle skulle ha et pappfat på ryggen. Og deretter ble tallerkenen fylt opp med positive ord om personene, som hadde pappfatet på ryggen.

Vadsø barneskole, som er helt ny, er satt sammen av tre skoler.

– Dette er en fin måte å bli kjent på, synes Wie.

Mange muligheter
Prosjektet Mitt valg skal gi lærerne verktøy, slik at de kan ha det med i undervisningen.

 Lærerne skal vise elevene at de kan ta valg og at de selv har ansvar for hvilke valg de tar. Mobbing og rus er sentrale temaer i Mitt valg.

Nå fikk lærerne innblikk i hvordan de kan få dette kurset inn i undervisningen.

– Vi skjønner at det er mange muligheter, forklarer Bye.

– Vi kommer til å bruke det, det er et fint opplegg i sosial trening, synes Wie.

Lærer Tone Lund er også fornøyd med kurset.

– Jeg synes det var veldig bra. Kurset hadde praksis, som er lett å bruke i undervisningssammenheng, synes hun.

Flere kurs
Kursholder i Lions, Marianne Jansson, viser til opplæringsplanen. Ifølge den er det viktig å ha det trygt og trives på skolen, for da blir også karakterene bedre.

– Jeg synes det gikk bra. En fantastisk fin skole, legger Jansson til om kurset.

Kursholder Stig Reinholt Jensen forteller at de har allerede satt inn verktøyene i undervisningen.

– De har planlagt hva de skal gjøre de første månedene og hva de skal starte med i hvert trinn, sier Reinholt Jensen.

Vadsø Lions klubb er initiativtakerne og det er Lions som står bak prosjektet. Første gang kurset ble arrangert i Vadsø var i 1993, og de ønsket nå å følge det opp.

– Kurset er utviklet av Lions for å gi skolene et målrettet og systematisk opplegg for å arbeide med utvikling av god sosial kompetanse. Temaer som samspill, relasjonsbygging og kommunikasjonsferdigheter inngår i dette, sa Per-Einar Samuelsen i Lions klubben i Vadsø under åpningen av kurset.

– Og kurset blir fulgt opp, understreker Samuelsen til avisa.

Skal reagere raskt
Kommunalsjef Kurt Schjølberg forteller at kommunen har stort fokus på mobbing, og det er viktig med bevisstgjøring rundt temaet.

– Foreldre må være obs om det skjer en forandring hos barna, sier kommunalsjefen, som mener man aldri vil bli kvitt mobbing helt.

Han påpeker også at ansatte på skolen, som lærere, vaktmestere og sekretærer har et ansvar for å følge med og ta tak i det. Foreldre må også ta rask kontakt.

– Vi skal ikke avvente, men reagere raskt, slår Schjølberg fast.

Fakta om Mitt valg
MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse.

MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.

MITT VALG trener barn og unge i: Å ta ansvar og sette grenser, å kommunisere godt, å bygge selvfølelse, å ta beslutninger og å sette seg mål.

Kilde: determittvalg.no


Flinke kursholdere og kjempebra kurs, roser Julie Bye, lærer for 5. trinn.


Foto øverst: FORNØYDE: Per-Einar Samuelsen i Lions klubben i Vadsø, kursholder Stig Reinholt Jenssen, kommunalsjef Kurt Schjølberg og kursholder Marianne Jansson